About Me

 

I am an artist, graphic artist, artist, lecturer, and Canva designer. 

I live and work in Brno. My family is artistically oriented, I organize exhibitions of paintings not only by me but also by my mother and brother, who are both well-known artists. 

I organize courses in personal development and creative activities. 

Recently, I was interested in the graphic program Canva, in which I create templates for social networks, ebooks, and other projects. 

My paintings are painted with acrylic paints on canvas and I use various mixed techniques – such as inserting stones, textiles, and natural materials, layering, and combinations of different materials and styles. Mostly abstract style and mandalas. I also paint on materials other than canvases – such as interior walls and facades. 

I also paint on textiles and clothing and make jewelry from semi-precious stones.

Lenka Singerová

Kdo jsem

  

 

Jsem výtvarník, grafik, umělec, lektor a Canva designer.
Žiji a tvořím v Brně. Moje rodina je umělecky zaměřená, pořádám výstavy obrazů nejen moje, ale i maminky a bratra, kteří jsou oba známými umělci.
Pořádám kursy osobního rozvoje a kreativních činností.
V poslední době mě zaujal grafický program Canva a v něm tvořím šablony pro sociální sítě, ebooky a další projekty.
Moje obrazy jsou malovány akrylovými barvami na plátno a používám různé smíšené techniky – jako např. vkládání kamenů, textilu a přírodních materiálů, vrstvení a kombinace různých materiálů a stylů. Většinou abstraktní styl a mandaly.
Maluji i na jiné materiály než na obrazová plátna- např. stěny v interiéru i fasády. Také maluji na textil a oděvy a tvořím šperky z polodrahokamů.

Try a free template for you
Try a free template for you
Try a free template for you
Try a free template for you

Contacts

Address

Czech Republic, 618 00 Brno, Štolcova 31

Email

sing@seznam.cz

tel

+420 603468971